Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Vyhlášení výzvy č. 27 IOP v o.i. 3.4 ...

Vyhlášení výzvy č. 27 IOP v o.i. 3.4 Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 12. září 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Cílem je posílení schopnosti IZS při záchraně lidských životů a řešení mimořádných a krizových událostí pořízením letecké techniky – vrtulníků střední váhové kategorie se speciálním technologickým zařízením určeným pro provádění leteckých záchranných prací v systému IZS a pořízení speciálních technologických zařízení vrtulníků a vybavení letových posádek těchto vrtulníků určené pro provádění leteckých záchranných prací v systému IZS. Cílem je také zvýšení dostupnosti zásahu vrtulníků pořízením moderních automobilových cisteren na letecký petrolej k možnosti doplňování paliva v místě zásahu.
Téma: Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Doba platnosti: 12. 9. 2014 13:42 - 27. 2. 2014 14:00
Příjemce: Viz text výzvy
Oprávněným žadatelem v této výzvě je Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR.
 
Alokace výzvy je 322 mil. Kč, příjem žádostí končí 27. února 2015.


Zvýšena alokace u výzvy č. 27 v oblasti intervence 3.4 IOP

V návaznosti na aktualizaci Strategie dočerpání IOP a na aktuální disponibilní alokaci v IOP je k  10. prosinci 2014 zvýšena alokace 27. výzvy v oblasti intervence 3.4 IOP o 141 623 600 Kč (podíl ERDF) na konečných 488 616 000 Kč (podíl ERDF).
 
12. 2. 2015 ŘO IOP zveřejnil aktualizovanou verzi Příručky pro žadatele a příjemce. Jedná se o úpravu způsobilých výdajů projektu.

16. 3. 2015 Na základě konzultací s příjemcem ŘO IOP zvyšuje finanční alokaci výzvy, dále dochází k revizi Příručky pro žadatele a příjemce. V rámci PPŽP jsou upřesněny nezpůsobilé náklady.