Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Vyhlášení 16. výzvy v oblasti intervence ...

Vyhlášení 16. výzvy v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví IOP

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 1. září 2013 šestnáctou výzvu pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče).
Téma: Zdravotnictví a zdravotnická infrastruktura
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
Doba platnosti: 01.09.2013 0:00 - 30.09.2013 12:00
Příjemce: Viz text výzvy

Podpora zahrne projekty zaměřené na zavádění procesů hodnocení zdravotnických intervencí „Health Technology Assessment“ (HTA) v rámci sítě zdravotnických zařízení a projekty zaměřené na efektivitu a standardy řízení zdravotnických zařízení.