Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Vyhlášení 19. výzvy v oblasti intervence ...

Vyhlášení 19. výzvy v oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 30. srpna 2013 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě.
Téma: Informační a komunikační technologie (ICT)
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Doba platnosti: 30. 8. 2013 0:00 - 29. 11. 2013 0:00
Příjemce: Kraj

Aktuality

2. 7. 2014 Řídicí orgán IOP provedl k 2. 7. 2014 úpravu kontinuální výzvy č. 19 oblasti intervence Zavádění ICT v územní veřejné správě vyhlášenou dne 30. srpna 2013. Úprava se týká data ukončení realizace projektů v dané výzvě. Původní termín 30. června 2015 se mění na nový termín ukončení realizace projektů do 30. listopadu 2015. V reakci na úpravu výzvy proběhla i aktualizace Příručky pro příjemce žadatele projektu.  

3.2.2014 Dovolujeme si vás upozornit na aktualizovanou verzi Příručky pro příjemce a žadatele ve výzvě č. 19 Ministerstva pro místní rozvoj platnou od 3. 2. 2014. Aktualizace se týkala hodnoticích kritérií projektových žádostí.

1.1.2014 Dovolujeme si upozornit, že v souvislosti se změnou limitů pro veřejné zakázky byly s platností od 1. 1. 2014 revidovány Příručky pro žadatele a příjemce ve všech oblastech intervence Integrovaného operačního programu MMR.

31. 10. 2013 Došlo k revizi Podmínek Rozhodnutí k 19. Výzvě MMR pro o.i. 2.1.