Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Vyhlášení 20. výzvy v oblasti intervence ...

Vyhlášení 20. výzvy v oblasti intervence 3.4 IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 8. října 2013 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Doba platnosti: 08.10.2013 15:23 - 20.12.2013 15:23
Příjemce: Viz text výzvy

Aktuality

21.8.2015 S platností od 21. 8. 2015 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 20. Úpravy se týkaly nejzazšího možného termínu ukončení realizace projektů z původního data k 30. 11. 2015 na nové datum 31. 12. 2015.

21.7.2014 S platností od 21. 7. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 20. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Stanovení výdajů, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů, Dopis ministerstva pro místní rozvoj a Soupiska faktur. Nově byl přidán vzor Hlášení o udržitelnosti.

1.1. 2014 Dovolujeme si upozornit, že v souvislosti se změnou limitů pro veřejné zakázky byly s platností od 1. 1. 2014 revidovány Příručky pro žadatele a příjemce ve všech oblastech intervence Integrovaného operačního programu MMR.