Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Vyhlášení 23. výzvy v o.i. 3.4 IOP ...

Vyhlášení 23. výzvy v o.i. 3.4 IOP - hlasová a datová komunikace pro složky IZS

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 7. března 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Cílem podpory je pořízení moderních vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění mobilního technologického vybavení posádek a stávajících vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění či rozšíření služeb eHealth, umožňujících efektivnější zpracování, sdílení a přenos informací v rámci zdravotnické záchranné služby a mezi zdravotnickou záchrannou službou a zdravotnickými zařízeními, a zlepšení komunikačních technologií mezi krajskými operačními středisky zdravotnické záchranné služby a leteckou záchrannou službou.
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Doba platnosti: 07.03.2014 15:40 - 30.06.2014 14:00
Příjemce: Viz text výzvy
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a jimi zřizované organizace (zdravotnické záchranné služby).
                                 
Alokace výzvy je 885 000 000,- Kč, příjem žádostí končí 30. června 2014.

Aktuality:

6.11.2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR aktualizovalo pravidla 23. výzvy IOP a revidovalo Příručku pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Změny se týkají posunu maximálního ukončení realizace projektu na 31. 12. 2015.

30.5.2014 S platností od 30.5.2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 23. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizována byla také příloha č. 5 Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek. Nově byly přidány Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4.4.2014 - S platností od 4. dubna 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 23, o. i. 3.4 IOP. Úpravy se týkaly pravidel publicity (viz příloha č. 8 Příručky) a specifikace podporovaných aktivit (viz příloha č. 5 a kap. 4.2.2 Příručky).