19.11. 2014 - Aktualizace 3. výzvy MK pro 5.1 IOP
Dne 19. listopadu 2014 byla aktualizována 3. výzva v oblasti intervence 5.1 IOP a současně s ní i Příručka pro žadatele a příjemce pro 3. výzvu. Výzva umožňuje prodloužení realizace  projektu do 30.9.2015, pokud příjemce řádně zdůvodní nedodržení harmonogramu a důvody prodloužení budou v souladu s PŽP. Přílohy Příručky aktualizovány nebyly.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena