Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Vyhlášení 3. časově omezené výzvy k ...

Vyhlášení 3. časově omezené výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z 5.1. b IOP

Zprostředkující subjekt a poskytovatel dotace Česká republika – Ministerstvo kultury vyhlašuje 3. Výzvu časově uzavřenou k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 5 „Národní podpora územního rozvoje“ Oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“ pro období let 2007 – 2013.
Téma: Cestovní ruch a kulturní dedictví
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.5 Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Doba platnosti: 24.10.2011 0:00 - 30.12.2011 0:00
Příjemce: Viz text výzvy
19.11. 2014 - Aktualizace 3. výzvy MK pro 5.1 IOP
Dne 19. listopadu 2014 byla aktualizována 3. výzva v oblasti intervence 5.1 IOP a současně s ní i Příručka pro žadatele a příjemce pro 3. výzvu. Výzva umožňuje prodloužení realizace  projektu do 30.9.2015, pokud příjemce řádně zdůvodní nedodržení harmonogramu a důvody prodloužení budou v souladu s PŽP. Přílohy Příručky aktualizovány nebyly.

Text výzvy č. 3

Příručka pro žadatele a příjemce (3. výzva)