Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Vyhlášení výzvy č. 24 IOP - Národní ...

Vyhlášení výzvy č. 24 IOP - Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. dubna 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví.
Téma: Cestovní ruch a kulturní dedictví
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.5 Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Doba platnosti: 25.04.2014 14:39 - 30.06.2014 14:00
Příjemce: Viz text výzvy

Cílem podpory je zlepšení služeb pro vlastníky památek v oblasti péče o kulturní dědictví, zvýšení využití kulturního dědictví ČR a prezentace kultury pro veřejnost.  

Další informace najdete na stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR na http://www.crr.cz/cs/iop/vyzva-24/    

Aktuality

25. 2. 2015 Upozorňujeme, že dne 24. 2. 2015 byla aktualizována příloha Příručky č. 26 Přehled čerpání rozpočtu. Aktualizace se týkala oprav funkcionality vzorců.


3.12.2014 V návaznosti na aktualizaci Strategie dočerpání IOP a na aktuální volnou alokaci v IOP je ke  3. prosinci 2014 navýšena 24. výzva IOP o 68 mil. Kč (podíl EU) a o 12 mil. Kč (podíl státního rozpočtu).

18. 6. 2014 Výzva je navýšena o 100 mil. Kč (85 mil. Kč – Strukturální fondy, 15 mil. Kč – státní rozpočet) díky úsporám v projektech z oblasti intervence 5.1.

30.5.2014 S platností od 30.5.2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 24. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizována byla také příloha č. 5 Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek. Nově byly přidány Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky Stanovení výdajů a Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů.