Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Vyhlášení výzvy č. 26 IOP v o.i. 3.4 ...

Vyhlášení výzvy č. 26 IOP v o.i. 3.4 ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY ZÁSAHU IZS PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 30. června 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Cílem je posílení schopnosti IZS při řešení rozsáhlých mimořádných a krizových událostí, zejména povodní, pořízením techniky a specializovaných technologických zařízení pro okamžitý a účinný zásah. Zařízení musí být dostatečně odolná pro práci v těžkých podmínkách, schopná dlouhodobého působení při plnění úkolů v i teritoriích s poškozenou infrastrukturou a dostatečně mobilní. Zároveň přispějí ke zvýšení přepravních kapacit. Oprávněným žadatelem v této výzvě je Policejní prezidium ČR.
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Doba platnosti: 30.06.2014 14:28 - 29.08.2014 14:00
Příjemce: Viz text výzvy
Alokace výzvy je 1 085 000 000,- Kč, příjem žádostí končí 29. srpna 2014.