Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Vyhlášení 9. výzvy v oblasti intervence ...

Vyhlášení 9. výzvy v oblasti intervence 2.1 IOP

Ministerstvo vnitra vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v Integrovaném operačním programu na „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě“
Téma: Informační a komunikační technologie (ICT), Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Doba platnosti: 15.04.2010 0:00 - 01.12.2010 0:00
Příjemce: Viz text výzvy

Aktuality

19.6.2014 S platností od 20. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 9.  Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a kapitoly ke kontrolám projektů. Aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Soupiska faktur. Nově byl přidán vzor Hlášení o udržitelnosti.

1.1.2014 Dovolujeme si upozornit, že v souvislosti se změnou limitů pro veřejné zakázky byly s platností od 1. 1. 2014 revidovány Příručky pro žadatele a příjemce ve všech oblastech intervence Integrovaného operačního programu MMR.


Další informace: http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-09-otevrena-do-1-12-2010    

Text výzvy č. 9