Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 12. výzva Ministerstva vnitra ČR v ...

12. výzva Ministerstva vnitra ČR v oblasti intervence 3.4 IOP

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu "Lokalizační a záznamová zařízení"
Téma: Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Doba platnosti: 20. 5. 2011, 0:00 - 0:00
Příjemce: Stát, organizační složky státu

Aktuality:

4.7.2014 S platností od 4. 7. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 12. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Stanovení výdajů na financování akce, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur. 

24.4.2014 Došlo k revizi data ukončení realizace projektu a přílohy č. 4 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření.

 

Další informace: http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-12-vyzva-otevrena-do-31-8-2011