Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Výzva k podávání žádostí o schválení ...

Výzva k podávání žádostí o schválení integrovaných plánů rozvoje měst

Výzva je určena pro města nad 20 000 obyvatel kromě hlavního města Prahy.
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.5 Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlišťích
Doba platnosti: 06.08.2008 11:13 - 31.12.2008 11:14
Příjemce: Viz text výzvy
V souvislosti s přijetím metodického pokynu č. 46 upravil ŘO IOP výzvu na předkládání žádostí o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v IOP , vyhlášenou ŘO IOP dne 6. 8. 2008 a ukončenou dne 31. 12. 2008. Změna výzvy se týká ukončení realizace schválených  IPRM z původního termínu 30. 6. 2015 na nový termín 30. 11. 2015.

Výzva