Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 2. výzva Zlínského kraje - prioritní osa ...

2. výzva Zlínského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Zlínský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.
Téma: Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura
Program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa/Priorita unie: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Doba platnosti: 16.01.2012 0:00 - 21.02.2012 0:00
Příjemce: Viz text výzvy

Soubory ke stažení