Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 13. výzva k předkládání projektových ...

13. výzva k předkládání projektových záměrů ITI v Olomoucké aglomeraci

Číslo výzvy: 13
Druh výzvy: kolová
Operační program: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: 02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita: 02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Oprávnění žadatelé:
 
Zahájení příjmu předběžných žádostí: 01.08.2017
Ukončení příjmu předběžných žádostí: 31.08.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 01.08.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.08.2017
VAZBA NA PŘÍSLUŠNOU VÝZVU ŘO OP VVV (VÝZVA Č. 49 DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ
SPOLUPRÁCE PRO ITI K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ)

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Připojené soubory