Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 14. výzva k předkládání projektových ...

14. výzva k předkládání projektových záměrů ITI v Olomoucké aglomeraci

Číslo výzvy: 14
Druh výzvy: kolová
Operační program: 04 Operační program Doprava
Prioritní osa: 04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Investiční priorita: 04.1.40 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Oprávnění žadatelé:
 
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 01.08.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.08.2017
VÝSTAVBA A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY SYSTÉMŮ MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY NA DRÁŽNÍM PRINCIPU 

VAZBA NA PŘÍSLUŠNOU VÝZVU ŘO OP DOPRAVA:
(VÝZVA 19 – VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI SC 1.4 OPD – OLOMOUC)

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Připojené soubory