Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 20. výzva k předkládání projektových ...

20. výzva k předkládání projektových záměru ITI v Olomoucké aglomeraci

Číslo výzvy: 20
Druh výzvy: kolová
Operační program: 04 Operační program Doprava
Prioritní osa: 04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Investiční priorita: 04.2.40 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Oprávnění žadatelé:
 
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29.09.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 04.07.2018

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Připojené soubory