Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 35. výzvu k předkládání projektových ...

35. výzvu k předkládání projektových záměrů v Olomoucké aglomeraci ITI

Statutární město Olomouc jako nositel integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace vyhlašuje 35. výzvu k předkládání projektových záměrů PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM II
Číslo výzvy: 35
Druh výzvy: kolová
Operační program: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: 02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita: 02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Oprávnění žadatelé:
 
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.03.2018
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 12.04.2018
VAZBA NA PŘÍSLUŠNOU VÝZVU ŘO OP VVV (VÝZVA Č. 69 PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI
II K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ)

viz text výzvy

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Připojené soubory