Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > III. Výzvy Agentury CzechInvest ...

III. Výzvy Agentury CzechInvest - klíčové aktivity CzechAccelerator v rámci Projektu na podporu startupů

Aktuální výzva pro účast v akceleračním programu v destinacích: Silicon Valley, New York, Londýn a Singapur
Číslo výzvy: 3.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 01 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Investiční priorita: 01.1.02 Podpora podnikových investic do inovací a výzkumu a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzděláváním, zejména prostřednictvím vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových podpůrných technologií a šíření technologií pro všeobecné použití
Oprávnění žadatelé:
 
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19.03.2018
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 19.04.2018
Při účasti v aktivitě CzechAccelerator Vás čeká tříměsíční akcelerační program v zahraničním inkubátoru v destinaci Silicon Valley, New York, Singapur nebo Londýn plný mentoringu, poradenství, workshopů, networkingových akcí a dalších služeb s tím spojených.
Více informací zde.    
http://www.podporastartupu.cz/projekty/czechaccelerator/

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven