Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Seminář pro žadatele k výzvě č. 36 a 37 III.

Seminář pro žadatele k výzvě č. 36 a 37 III.

Výzva č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II Výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II
Typ akce: seminář
Termín konání: 4. 12. 2017, 13:00 - 17:00
Adresa místa konání: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, Velká zasedací síň
Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 36 a 37 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva č. 36 je zaměřena na rozšiřování potenciálu zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání (dětské skupiny a mateřské školy). Výzva č. 37 je zaměřena na řešení nerovnoměrné úrovně vybavení mateřských, základních a středních škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve vztahu k potřebám trhu práce.

penizeproprahu.cz/seminar-pro-zadatele-k-vyzve-c-36-a-37-iii/    Více informací zde.


Přidat událost do kalendáře (Outlook, Google, Android, …)    

Místo konání