Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Oznámení o změně 1. výzvy k podávání ...

Oznámení o změně 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007-2009 v rámci Operačního programu Technická pomoc - 18. 8. 2008

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje změny provedené v 1. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007-2009 vyhlášené dne 14. května 2008.
Téma: Podpora podnikání, Podpora výzkumu a inovací
Program: 8 OP Technická pomoc
Doba platnosti: 14. 5. 2008 0:00 - 30. 4. 2010 0:00
Příjemce: Stát, organizační složky státu
Mění se:
  • termín ukončení realizace projektů, nové datum ukončení realizace projektů je 31. prosince 2010;
  • uvádí se maximální objem finančních prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny (v návaznosti na prodloužení termínu ukončení realizace projektů)-viz text výzvy.
Doplňuje se:
  • termín ukončení příjmu projektových žádostí, žádosti je možné podávat do 30.dubna 2010.


Další informace: http://www.strukturalni-fondy.cz/op-tp

Soubory ke stažení