Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Oznámení o změně 1. výzvy k podávání ...

Oznámení o změně 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007 - 2015 v rámci Operačního programu Technická pomoc - 14. 9. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje změny provedené v 1. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007 - 2015 vyhlášené dne 14. května 2008. Změny jsou platné od 14. září 2009.
Téma: Podpora podnikání, Podpora výzkumu a inovací
Program: 8 OP Technická pomoc
Doba platnosti: 14.05.2008 0:00 - 31.12.2013 0:00
Příjemce: Viz text výzvy
Upravuje se:
  • Ukončení příjmu žádostí:
31. 12. 2013;
 
  • Ukončení realizace projektu:
30. 6. 2015;
 
  • Plánované alokace dle prioritních os:
1a, 1b:   792 076 428 CZK ( 30 464 478 EUR)
2a, 2b: 1 515 850 050 CZK ( 58 301 925 EUR)
3a, 3b: 3 170 721 008 CZK (121 950 808 EUR)
4a, 4b: 2 100 602 582 CZK ( 80 792 407 EUR)[1]


  • kontaktní osoby:
          Mgr. Michaela Svobodová – Odbor Řídícího orgánu OPTP,
          michaela.svobodova@mmr.cz, tel.:  224 861 293
          Bc. Vladimír Studnička – vedoucí pobočky NUTS II Praha,            
          studnicka@crr.cz, tel.: 221 596 520
 


[1] Částka v CZK byla přepočtena kurzem 26,00 CZK/EUR.

Soubory ke stažení