Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Vyhlášení III. Nabídky zvýhodněných ...

Vyhlášení III. Nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechStarter

Dne 22. 3. 2018 vyhlásila Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky Veřejnou nabídku zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechStarter, v pořadí již třetí.
Číslo výzvy: 3
Druh výzvy: kolová
Operační program: 01 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Investiční priorita: 01.1.02 Podpora podnikových investic do inovací a výzkumu a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzděláváním, zejména prostřednictvím vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových podpůrných technologií a šíření technologií pro všeobecné použití
Oprávnění žadatelé:
 
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 22.03.2018
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 26.04.2018
Účastníci tohoto programu mají možnost po dobu 7 měsíců rozvíjet své podnikatelské aktivity prostřednictvím 150 hodin mentoringu a služeb poradenských společností. Ti nejlepší pojedou na 2týdenní camp v Silicon Valley.
Přihlášky lze podat v termínu: 22. 3. – 26. 4. 2018.
Více informací o programu a dokumenty nezbytné pro přihlášení naleznete na: http://www.podporastartupu.cz/projekty/czechstarter-2/    .
 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven