Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Výzva č. 5 Oblast podpory 3.2 ...

Výzva č. 5 Oblast podpory 3.2 Subregionální centra

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila dne 6.1. 2012 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko.
Téma: Kvalita infrastruktury a společenského života ve městech a obcích, Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura
Program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Prioritní osa/Priorita unie: 10.3 Rozvoj měst
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 10.3.2 Subregionální centra
Doba platnosti: 06.01.2012 0:00 - 21.02.2012 0:00
Příjemce: Viz text výzvy

Soubory ke stažení