Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Implementace doporučení genderového ...

Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu

Číslo výzvy: 03_17_130
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
Oprávnění žadatelé: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: - obchodní korporace - OSVČ - státní podnik - NNO - profesní a podnikatelská sdružení - poradenské a vzdělávací instituce - školy a školská zařízení - vysoké školy - veřejné výzkumné instituce - kraje - organizace zřizované kraji - obce - organizace zřizované obcemi - dobrovolné svazky obcí - sociální partneři - organizační složky státu - příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu - právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: viz příloha č. 2.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 19.04.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20.04.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 21.12.2018

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven