Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > MŽP_52. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná ...

MŽP_52. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná - plány ÚSES

Číslo výzvy: 05_17_052
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 05 Operační program Životní prostředí
Prioritní osa: 05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Investiční priorita: 05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Oprávnění žadatelé: Dle platné verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 jsou v případě opatření "zpracování plánů ÚSES" oprávněnými žadateli pouze obce s rozšířenou působností.
Více informací na: www.opzp.cz    
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 3. 4. 2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 4. 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 3. 4. 2018

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven