Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > MŽP_84. výzva, PO 3, SC 3.1, průběžná

MŽP_84. výzva, PO 3, SC 3.1, průběžná

Číslo výzvy: 05_17_084
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 05 Operační program Životní prostředí
Prioritní osa: 05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Investiční priorita: 05.3.29 Investice do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešením potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků
Oprávnění žadatelé: bez omezení, dle PD
Více informací na: www.opzp.cz    
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 03.04.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 03.04.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 02.01.2019

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven