Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 6.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 3.1-OBNOVA ...

6.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 3.1-OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK BAŤOVSKÉHO OBDOBÍ

Číslo výzvy: 002/06_16_037/IPRÚ_16_01_005
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Oprávnění žadatelé: Vlastníci nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících; Muzea splňující následující podmínky: - jsou zřizována státem nebo krajem - spravují sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - návštěvnost, vypočítaná jako roční průměr za psldní 3 roky, překročila 30 tis. návštěvníků Knihovny zřízené podle paragrafu 3b zákona č. 257/2001 Sb, o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27.07.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20.04.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.06.2018

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven