Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 71. výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE ...

71. výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Číslo výzvy: 06_17_085
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 05.04.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 05.04.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2022

Aktuality

Datum Popis
24.04.2017 ostatní změny : výměna rozpočtu, odebrání VP z výzvy (poměry financování)
24.04.2017 ostatní změny : beze změny
24.04.2017 Změna stavu: Stav výzvy se změnil na: Pozastavená

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven