Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Výzva na předkládání žádostí o dotaci ...

Výzva na předkládání žádostí o dotaci INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Číslo výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Druh výzvy: kolová
Operační program: 12 INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritní osa: 12.1 Využívaní inovačního potenciálu
Investiční priorita: 12.1.2 Podpora investic podniků do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím (1b)
Oprávnění žadatelé:
Více informací na: www.sk-cz.eu    
 
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16.01.2018
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 16.04.2018
Více informací naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven