Jste zde: Úvodní strana > Jak na projekt > Výzvy a akce

Výzvy a akce

Na této stránce naleznete přehled aktuálně vyhlášených výzev a plánovaných seminářů a jiných akcí. Pro filtraci výzev dle operačního programu, prioritních os, oblastí podpory a dalších kritérií využijte "Rozšířené vyhledávání" na záložce "VÝZVY".
  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
Kalendář
Kalendář
Termín: 30.7.2014 - 10.12.2014
Téma:

Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost pro oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

Termín: 30.7.2014 - 28.1.2015
Téma:Zdravotnictví a zdravotnická infrastruktura

Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost pro oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

Termín: 4.5.2009 - 30.6.2009
Téma:Ochrana životního prostředí a obnovitelné zdroje energie

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky X. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Termín: 6.8.2008 - 31.12.2008

Výzva je určena pro města nad 20 000 obyvatel kromě hlavního města Prahy.

Termín: 28.7.2014 - 19.9.2014
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007- 2013.

Termín: 21.7.2014 - 24.11.2014
Téma:Kvalita infrastruktury a společenského života ve městech a obcích

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007–2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové).

Termín: 8.10.2013 - 20.12.2013

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 8. října 2013 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Termín: 25.6.2014 - 1.10.2014
Téma:Cestovní ruch a kulturní dedictví

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. června 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 4.1a a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu. Podpora je zaměřena na aktivity podmiňující další růstový potenciál cestovního ruchu na území České republiky. Projekty umožní napojení dalších aktivit v oblasti infrastruktury, služeb a vzdělávání v cestovním ruchu realizovaných zejména v rámci jednotlivých ROP a dalších operačních programech.

Termín: 1.7.2010 - 31.7.2011
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v Integrovaném operačním programu: „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“.

Termín: 1.7.2014 - 31.10.2014
Téma:Dopravní infrastruktura a dopravní prostredky

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlašuje řízenou výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP NUTS II Severovýchod.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven