Jste zde: Úvodní strana > Jak na projekt > Výzvy a akce

Výzvy a akce

Na této stránce naleznete přehled aktuálně vyhlášených výzev a plánovaných seminářů a jiných akcí. Pro filtraci výzev dle operačního programu, prioritních os, oblastí podpory a dalších kritérií využijte "Rozšířené vyhledávání" na záložce "VÝZVY".
Kalendář
Kalendář
Termín: 14.4.2014 - 6.6.2014
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Projekty e-Governmentu.

Termín: 11.4.2014 - 16.6.2014
Téma:Sociální integrace a služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů Evropské unie, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Termín: 7.4.2014 - 20.6.2014
Téma:Cestovní ruch a kulturní dedictví

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007- 2013.

Termín: 3.4.2014 - 30.5.2014
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor realizace ESF, vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Termín: 4.4.2014 - 16.5.2014
Téma:Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Termín: 4.4.2014 - 16.5.2014
Téma:Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Termín: 7.3.2014 - 30.6.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 7. března 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Cílem podpory je pořízení moderních vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění mobilního technologického vybavení posádek a stávajících vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění či rozšíření služeb eHealth, umožňujících efektivnější zpracování, sdílení a přenos informací v rámci zdravotnické záchranné služby a mezi zdravotnickou záchrannou službou a zdravotnickými zařízeními, a zlepšení komunikačních technologií mezi krajskými operačními středisky zdravotnické záchranné služby a leteckou záchrannou službou.

Termín: 1.4.2014 - 30.5.2014
Téma:Sociální integrace a služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů EU, vyhlašuje výzvu pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce v rámci OP LZZ.

Termín: 1.4.2014 - 13.6.2014
Téma:Sociální integrace a služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů EU, vyhlašuje výzvu pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu sociálních inovací.

Termín: 31.3.2014 - 13.5.2014
Téma:Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven