Jste zde: Úvodní strana > Jak na projekt > Výzvy a akce

Výzvy a akce

Na této stránce naleznete přehled aktuálně vyhlášených výzev a plánovaných seminářů a jiných akcí. Pro filtraci výzev dle operačního programu, prioritních os, oblastí podpory a dalších kritérií využijte "Rozšířené vyhledávání" na záložce "VÝZVY".
Kalendář
Kalendář
Termín: 17.4.2014 - 22.5.2014

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových ţádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“.

Termín: 18.4.2014 - 16.5.2014
Téma:Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů EU, vyhlašuje výzvu k předkládání grantových projektů - Posílení aktivních politik zaměstnanosti pro a) Ústecký kraj a Karlovarský kraj v návaznosti na situaci na regionálním trhu práce b) Moravskoslezský kraj v návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 732 z roku 2013 k řešení nezaměstnanosti v MSK v rámci OP LZZ.

Termín: 17.4.2014 - 30.6.2014
Téma:Ochrana životního prostředí a obnovitelné zdroje energie

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.2 Omezování emisí.

Termín: 9.12.2013 - 23.5.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 9. prosince 2013 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Termín: 14.4.2014 - 6.6.2014
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Projekty e-Governmentu.

Termín: 11.4.2014 - 16.6.2014
Téma:Sociální integrace a služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů Evropské unie, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Termín: 7.4.2014 - 20.6.2014
Téma:Cestovní ruch a kulturní dedictví

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007- 2013.

Termín: 3.4.2014 - 30.5.2014
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor realizace ESF, vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Termín: 4.4.2014 - 16.5.2014
Téma:Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Termín: 4.4.2014 - 16.5.2014
Téma:Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven