Jste zde: Úvodní strana > Jak na projekt > Výzvy a akce

Výzvy a akce

Na této stránce naleznete přehled aktuálně vyhlášených výzev a plánovaných seminářů a jiných akcí. Pro filtraci výzev dle operačního programu, prioritních os, oblastí podpory a dalších kritérií využijte "Rozšířené vyhledávání" na záložce "VÝZVY".
  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
Kalendář
Kalendář
Termín: 21.7.2014 - 24.11.2014
Téma:Kvalita infrastruktury a společenského života ve městech a obcích

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007–2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové).

Termín: 8.10.2013 - 20.12.2013

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 8. října 2013 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Termín: 25.6.2014 - 1.10.2014
Téma:Cestovní ruch a kulturní dedictví

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. června 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 4.1a a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu. Podpora je zaměřena na aktivity podmiňující další růstový potenciál cestovního ruchu na území České republiky. Projekty umožní napojení dalších aktivit v oblasti infrastruktury, služeb a vzdělávání v cestovním ruchu realizovaných zejména v rámci jednotlivých ROP a dalších operačních programech.

Termín: 1.7.2010 - 31.7.2011
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v Integrovaném operačním programu: „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“.

Termín: 1.7.2014 - 31.10.2014
Téma:Dopravní infrastruktura a dopravní prostredky

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlašuje řízenou výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP NUTS II Severovýchod.

Termín: 10.4.2009 - 31.7.2009
Téma:Cestovní ruch a kulturní dedictví

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 10. dubna do 30. června 2009 (Upozornění: výzva byla prodloužena do 31. 7. 2009) časově uzavřenou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu.

Termín: 1.1.2012
Téma:Cestovní ruch a kulturní dedictví

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 31. října 2008 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 4.1a Národní podpora cestovního ruchu - cíl Konvergence a 4.1b Národní podpora cestovního ruchu - cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Termín: 7.9.2011
Téma:Cestovní ruch a kulturní dedictví

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 7. září 2011 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu v oblasti intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu.

Termín: 14.12.2011
Téma:Cestovní ruch a kulturní dedictví

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. prosince 2011 do 31. ledna 2012 časově uzavřenou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu v oblasti intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu. Podporovány budou aktivity zaměřené na zavádění a informační podporu národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu. Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.

Termín: 20.5.2011
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu "Lokalizační a záznamová zařízení"

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven