Jste zde: Úvodní strana > Jak na projekt > Výzvy a akce

Výzvy a akce

Na této stránce naleznete přehled aktuálně vyhlášených výzev a plánovaných seminářů a jiných akcí. Pro filtraci výzev dle operačního programu, prioritních os, oblastí podpory a dalších kritérií využijte "Rozšířené vyhledávání" na záložce "VÝZVY".
  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
Kalendář
Kalendář
Termín: 24.9.2014
Místo konání:Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice

Konferenci IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle se koná v Pardubicích 24. září 2014. Registrace na konferenci je z důvodu naplnění kapacity uzavřena.

Termín: 15.9.2014 - 31.10.2014
Téma:Dopravní infrastruktura a dopravní prostredky

Řídící orgán OP Doprava, Ministerstvo dopravy České republiky, vyhlašuje Výzvu pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel (Program č. 127 550 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy).

Termín: 12.9.2014 - 27.2.2015
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 12. září 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Cílem je posílení schopnosti IZS při záchraně lidských životů a řešení mimořádných a krizových událostí pořízením letecké techniky – vrtulníků střední váhové kategorie se speciálním technologickým zařízením určeným pro provádění leteckých záchranných prací v systému IZS a pořízení speciálních technologických zařízení vrtulníků a vybavení letových posádek těchto vrtulníků určené pro provádění leteckých záchranných prací v systému IZS. Cílem je také zvýšení dostupnosti zásahu vrtulníků pořízením moderních automobilových cisteren na letecký petrolej k možnosti doplňování paliva v místě zásahu.

Termín: 9.9.2014 - 9.10.2014
Téma:Zaměstnanost

Rada hl. m. Prahy schválila dne 9. září 2014 vyhlášení v pořadí 7. výzvy Operačního programu Praha - Adaptabilita k předkládání projektových žádostí. Výzva se týká pouze prioritní osy 2 - Podpora vstupu na trh práce.

Termín: 25.8.2014 - 25.9.2014
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 64 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

Termín: 25.8.2014 - 25.9.2014
Téma:Kvalita infrastruktury a společenského života ve městech a obcích

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 63 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (malé projekty).

Termín: 25.8.2014 - 25.9.2014
Téma:Kvalita infrastruktury a společenského života ve městech a obcích

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 62 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury.

Termín: 25.8.2014 - 14.8.2015

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 61 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 5.1 – Podpora implementace ROP Severozápad a 5.2 – Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity.

Termín: 25.8.2014 - 14.8.2015

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 61 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 5.1 – Podpora implementace ROP Severozápad a 5.2 – Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity.

Termín: 18.8.2014 - 17.10.2014
Téma:Dopravní infrastruktura a dopravní prostredky

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 60 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Tato výzva je určena pro projekty v oblasti podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven