Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce

Výzvy a akce

Na této stránce naleznete přehled aktuálně vyhlášených výzev a plánovaných seminářů a jiných akcí. Pro filtraci výzev dle operačního programu, prioritních os, oblastí podpory a dalších kritérií využijte "Rozšířené vyhledávání" na záložce "VÝZVY".
  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
Kalendář
Kalendář
Zobrazuji položky 1 až 10 z celkem 88
Termín: 7. 3. 2014 - 30. 6. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 7. března 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Cílem podpory je pořízení moderních vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění mobilního technologického vybavení posádek a stávajících vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění či rozšíření služeb eHealth, umožňujících efektivnější zpracování, sdílení a přenos informací v rámci zdravotnické záchranné služby a mezi zdravotnickou záchrannou službou a zdravotnickými zařízeními, a zlepšení komunikačních technologií mezi krajskými operačními středisky zdravotnické záchranné služby a leteckou záchrannou službou.

Termín: 10. 8. 2012 - 28. 11. 2012
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 10. srpna 2012 do 28. listopadu 2012 časově uzavřenou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Termín: 8. 10. 2013 - 20. 12. 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 8. října 2013 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Termín: 7. 9. 2011 - 30. 4. 2015
Téma:Cestovní ruch a kulturní dedictví

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 7. září 2011 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu v oblasti intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu.

Termín: 1. 7. 2010 - 31. 7. 2011
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v Integrovaném operačním programu: „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“.

Termín: 5. 12. 2008 - 31. 12. 2012
Téma:Cestovní ruch a kulturní dedictví

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje od 5. prosince 2008 do 31. prosince 2012 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu - oblasti intervence 5.1 "Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví", aktivita 5.1a) vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví a aktivita 5.1b) realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR.

Termín: 12. 9. 2014 - 27. 2. 2014
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 12. září 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Cílem je posílení schopnosti IZS při záchraně lidských životů a řešení mimořádných a krizových událostí pořízením letecké techniky – vrtulníků střední váhové kategorie se speciálním technologickým zařízením určeným pro provádění leteckých záchranných prací v systému IZS a pořízení speciálních technologických zařízení vrtulníků a vybavení letových posádek těchto vrtulníků určené pro provádění leteckých záchranných prací v systému IZS. Cílem je také zvýšení dostupnosti zásahu vrtulníků pořízením moderních automobilových cisteren na letecký petrolej k možnosti doplňování paliva v místě zásahu.

Termín: 14. 1. 2015 - 17. 2. 2015
Téma:Zdravotnictví a zdravotnická infrastruktura

Dne 14. ledna 2015 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR vyhlášena 19. výzva 3.2a IOP. Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národní sítě specializovaných pracovišť zajišťujících komplexní onkologickou péči pro zajištění diagnostiky, léčby a „screening“ – záchyt časných stádií onemocnění – tj. včetně modernizace odpovídajícího diagnostického a terapeutického zázemí: radiodiagnostické pracoviště, radioterapeutické pracoviště, pracoviště nukleární medicíny a specializované laboratoře.

Termín: 25. 4. 2014 - 30. 6. 2014
Téma:Cestovní ruch a kulturní dedictví

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. dubna 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví.

Termín: 17. 1. 2013 - 17. 4. 2013
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 17. ledna 2013 do 17. dubna 2013 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Podporovány budou aktivity, jejichž cílem je zkvalitnit vybavení IZS technologiemi, aby byla zaručena akceschopnost složek IZS, efektivita jejich působení a vysoká mobilita. Oprávněnými žadateli jsou příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem vnitra ČR – Hasičský záchranný sbor ČR a Policie ČR.

Zobrazuji položky 1 až 10 z celkem 88

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven