Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce

Výzvy a akce

Na této stránce naleznete přehled aktuálně vyhlášených výzev a plánovaných seminářů a jiných akcí. Pro filtraci výzev dle operačního programu, prioritních os, oblastí podpory a dalších kritérií využijte "Rozšířené vyhledávání" na záložce "VÝZVY".
  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
Nemá vliv na vyhledávání výzev
Kalendář
Kalendář
Zobrazuji položky 1 až 10 z celkem 20
Termín: 12.02.2015 - 13.04.2015
Téma:Podpora výzkumu a inovací

Monitorovací výbor programu Interreg CENTRAL EUROPE rozhodl o datu zahájení první výzvy k předkládání návrhů projektů, 12.února 2015.

Termín: 16.09.2013 - 31.10.2013
Téma:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o finanční příspěvěk v rámci OP přeshraniční spolupráce ČR-SR 2007-2013.

Termín: 10.06.2011 - 14.10.2011
Téma:

Řídící orgán programu OP Central Europe vybízí veřejné a soukromé organizace se sídlem v regionu Střední Evropy k předložení návrhů do 4. kola žádostí vymezeného na osy intervence č. 1.3, 2.4, 3.4, 4.1 a 4.3. Podrobné podmínky o této výzvě naleznete v „Manuálu pro žadatele – 4. výzva“, který je možné stáhnout také na webových stránkách programu www.central2013.eu společně s „ Balíčkem pro žadatele – 4. výzva.

Termín: 12.07.2010 - 17.09.2010
Téma:Zdravotnictví a zdravotnická infrastruktura

Operační program Central Europe – program Evropské Unie, který podporuje kooperaci mezi členskými státy v regionu Střední Evropa (Rakousko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko, Slovensko, Slovinsko) – uskutečnil další krok k implementaci projektů, které mají zásadní důležitost pro tuto oblast. Od 12.července do 17.září 2010 jsou veřejné a soukromé organizace vyzývány představit svůj „Experssion of Interest - Vyjádření zájmu o účast v projektech“ a přidat se k pozdějšímu partnerství v těchto projektech.

Termín: 15.03.2010 - 07.05.2010
Téma:Zdravotnictví a zdravotnická infrastruktura

3.výzva (OP Central Europe) bude vyhlášena 15. března - 7. května 2010. Aktualizovaný tzv. "balíček pro žadatele" obsahující Programový manuál, formulář žádosti a další důležité dokumenty pro účast v programu v rámci 3. výzvy bude dostupný až po vyhlášení výzvy.

Termín: 15.03.2010 - 30.04.2010
Téma:

Monitorovací výbor OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe) na svém listopadovém jednání připravil a odsouhlasil časový harmonogram vyhlášení výzev v roce 2010. Třetí výzva pro předkládání projektů má být vyhlášena v polovině března 2010 a bude otevřena do konce dubna 2010.

Termín: 01.01.2012
Téma:Sociální integrace a služby

Monitorovací výbor OP Nadnárodní spolupráce schválil na svém zasedání ve dnech 22 a 23. července 2008 celkem 30 nadnárodních projektů žádajících o podporu ve výši přibližně 70 miliónu EUR. Celkem bylo v 1. výzvě přijato 96 žádostí. Do schválených projektů je zapojeno 52 regionů Střední Evropy.

Termín: 01.01.2012
Téma:Sociální integrace a služby

Společný technický sekretariát programu vyhlásil první statistiky o podaných žádostech do 1. výzvy OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

Termín: 01.01.2012
Téma:Zaměstnanost

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa vyhlašuje 1. výzvu na předkládání projektů. Tento program je spolufinancovaný z Evropského fondu regionální rozvoje, který má k dispozici 231 miliónů eur na podporu společných projektů partnerů z celé Střední Evropy. Program podporuje projekty, které přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti a kvalitě života ve Střední Evropě. Společnou žádost posílá za všechny partnery tzv. vedoucí partner do 14. dubna 2008 Společnému technickému sekretariátu ve Vídni.

Termín: 01.01.2012
Téma:Podpora podnikání

Monitorovací výbor OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa na svém prosincovém jednání připravil časový harmonogram vyhlášení výzev v roce 2008. První výzva pro předkládání projektů bude vyhlášena na začátku března 2008 a bude otevřena do poloviny či konce dubna 2008. Vyhlášení druhé výzvy je plánováno na podzim či zimu 2008.

Zobrazuji položky 1 až 10 z celkem 20

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven