Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce

Výzvy a akce

Na této stránce naleznete přehled aktuálně vyhlášených výzev a plánovaných seminářů a jiných akcí. Pro filtraci výzev dle operačního programu, prioritních os, oblastí podpory a dalších kritérií využijte "Rozšířené vyhledávání" na záložce "VÝZVY".
  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
Nemá vliv na vyhledávání výzev
Kalendář
Kalendář
Zobrazuji položky 1 až 10 z celkem 112
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 12
Termín: 10. 12. 2015
Místo konání:Vinohradská 40, Praha 2

Konferenci pořádá Řídicí orgán Integrovaného operačního programu (IOP). Cílem konference je informovat o průběhu, přínosech a zkušenostech realizace IOP s důrazem na integrované nástroje a jejich pokračování v programovém období 2014-2020.

Termín: 16. 6. 2015
Místo konání:Jilská 7a, Praha 1

15. zasedání MoV IOP

Termín: 14. 1. 2015 - 17. 2. 2015
Téma:Zdravotnictví a zdravotnická infrastruktura

Dne 14. ledna 2015 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR vyhlášena 19. výzva 3.2a IOP. Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národní sítě specializovaných pracovišť zajišťujících komplexní onkologickou péči pro zajištění diagnostiky, léčby a „screening“ – záchyt časných stádií onemocnění – tj. včetně modernizace odpovídajícího diagnostického a terapeutického zázemí: radiodiagnostické pracoviště, radioterapeutické pracoviště, pracoviště nukleární medicíny a specializované laboratoře.

Termín: 12. 9. 2014 - 27. 2. 2014
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 12. září 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Cílem je posílení schopnosti IZS při záchraně lidských životů a řešení mimořádných a krizových událostí pořízením letecké techniky – vrtulníků střední váhové kategorie se speciálním technologickým zařízením určeným pro provádění leteckých záchranných prací v systému IZS a pořízení speciálních technologických zařízení vrtulníků a vybavení letových posádek těchto vrtulníků určené pro provádění leteckých záchranných prací v systému IZS. Cílem je také zvýšení dostupnosti zásahu vrtulníků pořízením moderních automobilových cisteren na letecký petrolej k možnosti doplňování paliva v místě zásahu.

Termín: 24. 9. 2014
Místo konání:Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice

Konferenci IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle se koná v Pardubicích 24. září 2014. Registrace na konferenci je z důvodu naplnění kapacity uzavřena.

Termín: 6. 8. 2008 - 31. 12. 2008

Výzva je určena pro města nad 20 000 obyvatel kromě hlavního města Prahy.

Termín: 30. 6. 2014 - 29. 8. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 30. června 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Cílem je posílení schopnosti IZS při řešení rozsáhlých mimořádných a krizových událostí, zejména povodní, pořízením techniky a specializovaných technologických zařízení pro okamžitý a účinný zásah. Zařízení musí být dostatečně odolná pro práci v těžkých podmínkách, schopná dlouhodobého působení při plnění úkolů v i teritoriích s poškozenou infrastrukturou a dostatečně mobilní. Zároveň přispějí ke zvýšení přepravních kapacit. Oprávněným žadatelem v této výzvě je Policejní prezidium ČR.

Termín: 25. 6. 2014 - 1. 10. 2014
Téma:Cestovní ruch a kulturní dedictví

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. června 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 4.1a a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu. Podpora je zaměřena na aktivity podmiňující další růstový potenciál cestovního ruchu na území České republiky. Projekty umožní napojení dalších aktivit v oblasti infrastruktury, služeb a vzdělávání v cestovním ruchu realizovaných zejména v rámci jednotlivých ROP a dalších operačních programech.

Termín: 25. 4. 2014 - 30. 6. 2014
Téma:Cestovní ruch a kulturní dedictví

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. dubna 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví.

Termín: 14. 4. 2014 - 6. 6. 2014
Téma:Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Projekty e-Governmentu.

Zobrazuji položky 1 až 10 z celkem 112
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 12

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven