Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce

Výzvy a akce

Na této stránce naleznete přehled aktuálně vyhlášených výzev a plánovaných seminářů a jiných akcí. Pro filtraci výzev dle operačního programu, prioritních os, oblastí podpory a dalších kritérií využijte "Rozšířené vyhledávání" na záložce "VÝZVY".

Předběžné harmonogramy výzev

Harmonogram výzev je veřejně dostupný dokument sloužící žadatelům k získání včasné informace o tom, kdy budou vyhlašovány nové výzvy, na co budou zaměřeny a kolik prostředků řídicí orgán na výzvu vyčlenil.

V současné chvíli jsou všechny české programy schváleny Evropskou komisí. Na základě toho již některé řídicí orgány první výzvy vyhlásili, jiné je intenzivně připravují. Vzhledem k tomu, že do přípravy harmonogramu výzev na rok 2015 vstupuje velmi mnoho faktorů, jsou harmonogramy aktualizovány častěji.

Aktuální výzvy a jejich harmonogramy můžete nalézt v této sekci nebo na webových stránkách jednotlivých programů.

Poslední aktualizace proběhla 19.1.2017 (PRV a OP R).


    OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [MS Excel, 24.67KB] 2017 a pro rok     2016 [MS Excel, 24.31KB]

    OP Výzkum, vývoj a vzdělávání [MS Word, 120.68KB]

    OP Zaměstnanost [MS Excel, 79.65KB]

    OP Doprava 2016 [MS Excel, 21.39KB] a     2017 [MS Excel, 17.38KB]

    OP Životní prostředí [MS Excel, 61.79KB]

    Integrovaný regionální OP [MS Excel, 25.89KB]

    OP Praha - pól růstu ČR [MS Excel, 111.89KB]

    OP Technická pomoc [MS Excel, 36.67KB]

    OP Rybářství [MS Excel, 18.32KB]

    Program rozvoje venkova [MS Excel, 52.31KB]

    Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika [MS Excel, 52.55KB]


 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven