Jste zde: Úvodní strana > O programu > Jak realizovat projekt

Jak realizovat projekt

V této záložce najdete nejdůležitější informace pro příjemce a odkazy na další zdroje informací.

Náležitosti realizace české části projektu stanovuje především Příručka pro české příjemce dotace, Rámcová smlouva uzavřená mezi Řídícím orgánem a Vedoucím partnerem, Smlouva o podmínkách realizace projektu uzavřená mezi Národním orgánem a českým partnerem a případně Rozhodnutí o spolufinancování ze SR vydané Národním orgánem. Příručku pro české příjemce dotace a smlouvy/rozhodnutí, jejichž vzory jsou přílohou Příručky, najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci by si měli tyto dokumenty důkladně prostudovat a průběžně sledovat jejich aktualizace. O všech změnách se dozvíte v sekci Novinky.

Další informace poskytuje v rámci seminářů pro příjemce a individuálních konzultací příslušný kontrolor (viz sekce Kontakty).

Publicita projektů

Podle čl. 8 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 odpovídá příjemce dotace za informování veřejnosti o podpoře, kterou obdržel z fondů EU.

Informační a propagační opatření musí obsahovat následující symboly a texty:

  • symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v Příloze I Nařízení (ES) č. 1828/2006.

  • odkaz na Evropskou unii: „Evropská unie“

  • odkaz na zdroj financování: „Evropský fond pro regionální rozvoj“

  • prohlášení: „Investice do vaší budoucnosti“

  • nepovinně je možné uvést logo programu

Podrobnosti a případné výjimky stanoví Příručka pro české příjemce dotace.