Jste zde: Úvodní strana > Dokumenty > Archiv

Archiv

 

Starší verze Příručky pro české žadatele

První vydání Příručky pro žadatele

První vydání Příručky pro české žadatele je platné od 24. 1. 2008 pro projektové žádosti předložené k projednání na 1. - 4. zasedání Monitorovacího výboru.

Druhé vydání Příručky pro žadatele

Druhé vydání Příručky pro české žadatele je platné od 11. 7. 2008 pro projektové žádosti předložené k projednání na 5. zasedání Monitorovacího výboru, které se uskutečnilo 18. - 19. března 2009.

Třetí vydání Příručky pro žadatele

Třetí vydání Příručky pro české žadatele je platné od 16. 12. 2008 pro projektové žádosti předložené k projednání na 6. zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 8. - 9. 12. 2009 a 7. zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 15. - 16. 6. 2010.

Čtvrté vydání Příručky pro žadatele
Přílohy ke 4. vydání PPŽ byly několikrát aktualizovány. Zde naleznete všechny zveřejněné verze a příslušné metodické pokyny.
Plné verze příloh
Metodický pokyn č. 1
Metodickým pokynem č. 1 ke 4. vydání Příručky pro české žadatele byla aktualizovaná příloha č. 9 - Vzor Partnerské dohody.

Nový vzor Partnerské dohody je platný od 29. 11. 2010.

Metodický pokyn č. 2
Metodickým pokynem č. 2 ke 4. vydání Příručky pro české žadatele byl aktualizován text kap. 7.1.2 a příloha č. 6 - Definice a výpočet vybraných ukazatelů SIMU.

Aktualizace je platná od 15. 6. 2011.

Metodický pokyn č. 3
Metodickým pokynem č. 3 ke 4. vydání Příručky pro české žadatele byl aktualizován text kap. 4.1.2, příloha č. 1 - projektová žádost a příloha č. 7 - check-list prvotní kontrola přijatelnosti.

Aktualizace je platná od 4. 7. 2011.

Čtvrté vydání Příručky pro české žadatele je platné od 1.5.2010 pro projektové žádosti předložené k projednání na 8. zasedání Monitorovacího výboru dne 16. - 17.3.2011 a oběžné procedury, které proběhly v létě 2011.

Páté vydání Příručky pro žadatele
Přílohy k 5. vydání PPŽ byly aktualizovány. Zde naleznete původní verze příloh.

 

Starší verze Příručky pro české příjemce dotace

První vydání Příručky pro české příjemce dotace

První vydání Příručky pro české příjemce bylo platné od 10. 10. 2008 do 31. 1. 2009. Aktuální znění Příručky je dostupné v sekci Dokumenty.

Druhé vydání Příručky pro české příjemce dotace
Druhé vydání Příručky pro české příjemce bylo platné od 1. 2. 2009 do 19. 4. 2010. Aktuální znění Příručky je dostupné v sekci Dokumenty.

Přílohy ke 2. vydání byly několikrát aktualizovány. Zde naleznete všechny zveřejněné verze. Metodickým pokynem č. 1 k 2. vydání Příručky pro české příjemce dotace byla aktualizována příloha č. 4a.
Třetí vydání Příručky pro české příjemce dotace
Třetí vydání Příručky pro české příjemce bylo platné od 20. 4. 2010 do 30. 6. 2011. Aktuální znění Příručky je dostupné v sekci Dokumenty.

Přílohy ke 3. vydání byly jednou aktualizovány. Zde naleznete všechny zveřejněné verze. Metodickým pokynem č. 1 k 3. vydání Příručky pro české příjemce dotace byla aktualizována příloha č. 4b.
Čtvrté vydání Příručky pro české příjemce dotace
Přílohy ke 4. vydání byly aktualizovány. Zde naleznete všechny zveřejněné verze. Metodický pokyn č. 1 ke 4. vydání Příručky pro české příjemce:
Metodický pokyn č. 2 ke 4. vydání Příručky pro české příjemce:
Metodický pokyn č. 3 ke 4. vydání Příručky pro české příjemce:
Metodický pokyn č. 4 ke 4. vydání Příručky pro české příjemce:

 

Soubory ke stažení