Jste zde: Úvodní strana > Dokumenty > Další dokumenty

Další dokumenty

 

Informační brožura „Bilance poločasu 2010“

V roce 2010 byla vytvořena informační brožura, která bilancuje průběh programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 v první polovině programového období. Vedle základních informací o programu a jeho pokroku je představeno osm podpořených projektů. Prostor dostaly také oba dispoziční fondy, které slouží k podpoře česko-bavorských projektů menšího rozsahu.

Publicita projektů

Podle čl. 8 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 odpovídá příjemce dotace za informování veřejnosti o podpoře, kterou obdržel z fondů EU.

Informační a propagační opatření musí obsahovat následující symboly a texty:

  • symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v Příloze I Nařízení (ES) č. 1828/2006.
  • odkaz na Evropskou unii: „Evropská unie“
  • odkaz na zdroj financování: „Evropský fond pro regionální rozvoj“
  • prohlášení: „Investice do vaší budoucnosti“
  • nepovinně je možné uvést logo programu

 
Ke stažení:


Podrobnosti a případné výjimky stanoví Příručka pro české příjemce dotace.

Seznam příloh

Užitečné odkazy