Jste zde: Úvodní strana > Dokumenty > Příručka pro příjemce

Příručka pro příjemce

 

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

Realizace projektu se řídí Příručkou pro české příjemce. Doporučujeme seznámit se s Příručkou pro příjemce již během přípravy projektu. Příručka může být aktualizována novým vydáním nebo metodickým pokynem k aktuálnímu vydání.

Páté vydání Příručky pro české příjemce dotace je platné od 1. 7. 2012.

Metodické pokyny k Příručce pro české příjemce

Metodickým pokynem č. 1 se mění kap. 4.5 - Účty projektu. Od 1. 4. 2013 mají územně samosprávné celky (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí ), veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy povinnost zřídit si pro příjem dotace ze státního rozpočtu účet u České národní banky. Aktualizace Příručky je platná od 1. 4. 2013.

Metodickým pokynem č. 2 se aktualizují přílohy 4a a 4b, které stanovují pravidla pro výběr dodavatele u zakázek neupravených zákonem. Aktualizace Příručky je platná od 1. 6. 2014.

Archiv neaktuálních vydání

První, druhé, třetí a čtvrté vydání Příručky vč. příloh jsou dostupná v sekci Archiv.