Jste zde: Úvodní strana > Kontakty > Národní orgán

Národní orgán

Národní orgán podporuje Řídící orgán při koordinaci úkolů v České republice a plní v partnerské spolupráci s Řídícím orgánem koordinační úkoly a úkoly vyžadující vyjádření souhlasu za Českou republiku.

Národní orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6
110 15  Praha 1
 
Pracoviště:
Letenská 3
118 00  Praha 1

Ing. Tomáš Fiala
Oddělení realizace
Tel.: 224 862 207
E-mail: tomas.fiala@mmr.cz

Ing. Veronika Beranová
Oddělení přípravy a metodiky
Tel.: 224 862 273
E-mail: veronika.beranova@mmr.cz