Jste zde: Úvodní strana > Aktualizace Náležitostí dokladování

Aktualizace Náležitostí dokladování

29.06.2010: Centrum pro regionální rozvoj ČR aktualizovalo Náležitosti dokladování platné pro příjemce v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Aktualizované dokumenty jsou dostupné na stránkách CRR ČR.
Centrum pro regionální rozvoj ČR, které v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 plní funkci kontrolora, aktualizovalo Náležitosti dokladování platné pro příjemce v programu.

Předmětem aktualizace byl soubor MS Word "Náležitosti dokladování" a sestava "Rekapitulace mezd 2010" v návaznosti na aktualizaci Příručky pro žadatele.

Podstatou změn je v uznávání náhrad za dovolenou průběžně, rozdělení sestavy na list jen pro dohody a DPČ a list jen pro pracovní poměry na částečný nebo plný úvazek pro projekt.

Aktuální verze Náležitostí dokladování je dostupná na adrese: www.crr.cz/cs/programy-eu/cil-3/nalezitosti-dokladovani/    .