Aktualizace Náležitostí dokladování

29.6.2010

Centrum pro regionální rozvoj ČR aktualizovalo Náležitosti dokladování platné pro příjemce v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Aktualizované dokumenty jsou dostupné na stránkách CRR ČR.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena