Jste zde: Úvodní strana > Aktualizace Příručky pro čeké příjemce ...

Aktualizace Příručky pro čeké příjemce dotace

12.04.2010: Národní orgán programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 zveřejnil 3. vydání Příručky pro české příjemce dotace. Nové vydání je platné od 20. 4 . 2010.
Aktuální verze dokumentů programu jsou dostupné na www.strukturalni-fondy.cz v sekci Dokumenty. Starší verze dokumentů naleznete v sekci Archiv.