Jste zde: Úvodní strana > Aktualizace Příručky pro české příjemce ...

Aktualizace Příručky pro české příjemce dotace

22.03.2013: Formou metodického pokynu Národního orgánu byla aktualizována kapitola 4.5 - Účty projektu Příručky pro české příjemce dotace v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Změna se týká některých příjemců dotace ze státního rozpočtu.

V souvislosti se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vznikla některým příjemcům povinnost zřídit si příjmový účet u České národní banky (ČNB) pro příjem dotace ze státního rozpočtu. Dle § 3 novelizovaného zákona o rozpočtových pravidlech se tato povinnost týká územně samosprávných celků (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí ), veřejných výzkumných institucí a veřejných vysokých škol, pokud jsou příjemci dotace ze státního rozpočtu. Tato povinnost se metodickým pokynem zavádí od 1. 4. 2013.

Upozorňujeme, že poskytovatel dotace ze státního rozpočtu nebude po 1. 4. 2013 moci v uvedených případech zasílat prostředky na jiný účet, než je účet u ČNB. O změně účtu pro příjem dotace ze státního rozpočtu je třeba informovat příslušného kontrola na Centru pro regionální rozvoj. V souladu s Příručkou pro české příjemce dotace se kontrolorovi spolu s informací zasílá potvrzený formulář Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci ze SR (příloha č. 3b Příručky pro české příjemce dotace).

Metodický pokny naleznete v sekci Dokumenty.