Aktualizace Příručky pro české žadatele

10.3.2010

Národní orgán programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 připravuje aktualizaci Příručky pro české žadatele. 4. vydání Příručky bude platné pro projekty předložené k projednání na 8. zasedání Monitorovacího výboru programu.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena