Jste zde: Úvodní strana > Aktualizace přílohy č. 4b Příručky pro ...

Aktualizace přílohy č. 4b Příručky pro české příjemce dotace

24.02.2011: Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013
S platností od 1. 3. 2011 se aktualizuje příloha č. 4b Příručky pro české příjemce dotace platná pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko. Aktualizovaná příloha upravuje postupy při zadávání veřejných zakázek mimo aplikaci zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách.

Nová verze přílohy byla zveřejněna v sekci Dokumenty.