Jste zde: Úvodní strana > Cíl 3 ČR-BY: Aktualizace Doplňujících ...

Cíl 3 ČR-BY: Aktualizace Doplňujících postupů pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

11.04.2012: Pro zadávací řízení zahájená 16.04.2012 a později budou platit aktualizované Doplňující postupy pro veřejné zakázky neupravené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které jsou přílohou Příručky pro české příjemce dotace. Příslušný Metodický pokyn a aktualizované postupy najdete v sekci Dokumenty.
Příloha č. 4b Příručky pro české příjemce dotace v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko byla aktualizovaná. Jedná se o dokument "Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013" (tzv. "Doplňující postupy").

Obsah všech změn je uveden v Metodickém pokynu, který je zveřejněn v sekci Dokumenty. Na stejném místě jsou k dispozici aktualizované "Doplňující postupy". Původní verze aktualizovaných dokumentů je dostupná v sekci Archiv.

11.04.2012
Ing. Veronika Beranová