Cíl 3 ČR-BY: Aktualizace Příručky pro české příjemce dotace

15.8.2011

Část příručky pro české příjemce dotace a jedna její příloha byly aktualizovány Metodickým pokynem platným od 1. 9. 2011.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena