Jste zde: Úvodní strana > Cíl 3 ČR-BY: Aktualizace Příručky pro ...

Cíl 3 ČR-BY: Aktualizace Příručky pro české příjemce dotace

15.08.2011: Část příručky pro české příjemce dotace a jedna její příloha byly aktualizovány Metodickým pokynem platným od 1. 9. 2011.
Konkrétně došlo ke změně kapitoly 4.8, a to tím způsobem, že byla upřesněna pravidla pro sdílené výdaje, resp. pro vzájemnou fakturaci partnerů projektu.

Druhá změna se týká přílohy č. 4a – Postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem. Tato aktualizace se týká změny v počítání lhůt. Nová pravidla pro zadávání zakázek platí pro projekty, u nichž byla Smlouva o podmínkách realizace projektu uzavřena po 1. 9. 2011, a vztahuje se pouze na výběrová řízení vyhlášená po tomto datu.

Metodický pokyn a příslušnou přílohu naleznete v sekci Dokumenty. Původní verze příloh jsou dostupné v sekci Archiv.