Cíl 3 ČR-BY: Důležité upozornění pro české příjemce dotace pro oblast veřejných zakázek

27.10.2011

Národní orgán programu Cíl 3 ČR-BY upozorňuje na pokyn ministra pro místní rozvoj, podle kterého není vhodné využívat smluvních pokut jako dílčího hodnotícího kritéria při zadávacím řízení.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena