Jste zde: Úvodní strana > Cíl 3 ČR-BY: Důležité upozornění pro ...

Cíl 3 ČR-BY: Důležité upozornění pro české příjemce dotace pro oblast veřejných zakázek

27.10.2011: Národní orgán programu Cíl 3 ČR-BY upozorňuje na pokyn ministra pro místní rozvoj, podle kterého není vhodné využívat smluvních pokut jako dílčího hodnotícího kritéria při zadávacím řízení.
S ohledem na výsledky auditů, které se uskutečnily u operačních programů realizovaných v České republice, a na přípravu novely zákona o veřejných zakázkách vydal ministr pro místní rozvoj doporučení týkající se nevhodnosti používání smluvních pokut jako dílčích hodnotících kritérií při zadávacím řízení. Toto doporučení se týká případů, kdy kritérium  nemá přímý vztah k zakázce (nevztahuje se k nabízenému plnění veřejné zakázky), ale k zajištění smluvních vztahů mezi zadavatelem a dodavatelem.

Národní orgán programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 doporučuje všem českým příjemcům dotace a případným žadatelům, aby se s tímto stanoviskem seznámili a při realizaci zadávacích řízení podle něj postupovali. V opačném případě hrozí nebezpečí udělení sankce dle Pokynů pro stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky (COCOF).

Detailní znění oficiálního pokynu pana ministra naleznete v příloze.

Soubory ke stažení