Jste zde: Úvodní strana > Cíl 3 ČR-BY: Výsledky 10. zasedání ...

Cíl 3 ČR-BY: Výsledky 10. zasedání Monitorovacího výboru

03.02.2012: Výsledky 10. zasedání společného Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 byly zveřejněny.
Na zasedání, které proběhlo ve dnech 7. a 8. prosince 2011 v Českém Krumlově, bylo rozhodnuto o podpoře devatenácti projektů s celkovou dotací z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 7,1 mil. EUR. Přehled všech podpořených projektových záměrů je k dispozici v sekci Projekty.

Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru, na kterém se bude rozhodovat o nových žádostech, se uskuteční 14. a 15. listopadu 2012. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 1. září 2012. Upozorňujeme na to, že ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy.

Žádosti se předkládají na příslušná Místa zpracovávající žádost a na Technický sekretariát v Bayreuthu. Funkci míst zpracovávajících žádost plní v ČR příslušné krajské úřady dle místa realizace projektu a v Bavorsku příslušné zemské vlády. Spojení na uvedené subjekty naleznete v sekci Kontakty. Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele, která je umístěna v sekci Dokumenty.

03.02.2012
Veronika Beranová