Cíl 3 ČR-BY: Výsledky 10. zasedání Monitorovacího výboru

3.2.2012

Výsledky 10. zasedání společného Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 byly zveřejněny.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena