Jste zde: Úvodní strana > Čtvrté vydání Příručky pro české ...

Čtvrté vydání Příručky pro české příjemce dotace (Program Cíl 3 ČR-BY)

04.07.2011: Od 1. 7. 2011 je platné 4. vydání Příručky pro české příjemce dotace. Toto vydání bylo v sekci Dokumenty k dispozici již od 17. 6. 2011. Upozorňujeme příjemce, že dne 30. 6. 2011 bylo toto vydání částečně rozšířeno.
Předmětem aktualizace k 30. 6. 2011 byla kapitola 3.2. (nárok OSS a PO OSS na dotaci ze státního rozpočtu), kap. 5.1.2 (zohlednění DPH v limitu pro povinnost předkládat kopie účetních dokladů) a kap. 5.2 (počítání lhůty pro kontrolu Závěrečné zprávy o celém projektu).

Ostatní části zůstaly nezměněny ve verzi zveřejněné 17. 6. 2011. Přehled významných změn provedených ve 4. vydání Příručky pro české příjemce dotace naleznete v předchozím článku v sekci Novinky. Příjemce upozorňujeme především na zásadní změny v posuzování veřejných zakázek!