Jste zde: Úvodní strana > Evropské dotační programy na ...

Evropské dotační programy na přeshraniční projekty

26.02.2009: Evropské dotační programy přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA jsou nástrojem pro překonání nevýhod plynoucích z příhraniční pozice dané oblasti. V minulém programovacím období 2004—2006 bylo vyčleněno na tyto programy celkem 55 milionů eur. V období novém 2007—2013 se tato částka zvýšila na 351 milionů eur a programy byly zařazeny jako samostatný Cíl 3 strukturálních fondů s názvem Evropská územní spolupráce.
Zdroj: TZ MMR ze dne 6. září 2007