Jste zde: Úvodní strana > Informace k přípravě operačních programů ...

Informace k přípravě operačních programů přeshraniční spolupráce pro období 2007—2013

26.02.2009: S příchodem nového roku 2007 přišlo i nové programovací období. Častý dotaz posledních dní zní: "Od kdy bude možné předkládat projekty v rámci operačních programů přeshraniční spolupráce?" Předpokládáme, že vyhlášení programů proběhne koncem roku 2007 a první projekty by tedy mohly být schvalovány Monitorovacími výbory začátkem roku 2008.

Současná situace

V současné době MMR, společně se zahraničními partnery, vyjednává s Evropskou komisí poslední úpravy základních dokumentů, které poté budou zaslány Evropské komisi ke schválení. Schváleny by měly být na podzim 2007.

Vyhlášení programů

Dalším předpokladem vyhlášení programů, zejména z důvodu jejich bezproblémového "nastartování", je vypracování doprovodné dokumentace k základním programovým dokumentům. Na přelomu roku 2006/2007 byly zahájeny práce na implementačních dokumentech, jejichž nedílnou součástí jsou také formuláře projektových žádostí, od kterých se odvíjí nastavení monitorovacích systémů programů. Všechny výše zmíněné kroky je nutné podniknout ještě před samotným spuštěním programů. Vzhledem k přeshraničnímu charakteru programů, kdy je příprava dokumentace závislá na dohodě s jednotlivými Řídícími orgány, je termín vyhlášení programů do značné míry závislý na termínu, ve kterém se podaří odeslat partnerským Řídícím orgánům programové dokumenty do Komise (ČR je Řídícím orgánem pouze pro program ČR-Polsko).

Pro zájemce

Případným zájemcům o předložení projektu v rámci tohoto programu doporučujeme nahlédnout do návrhu operačního programu na záložce Dokumenty. Tam můžete získat potřebné informace o tom, které priority jsou programem podporovány. Již v této chvíli ale můžete začít s přípravami projektu: s hledáním vhodného partnera, zajišťováním podmínek principu Lead partnera, s přípravou projektové dokumentace (výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé od 1. ledna 2007).

Další informace

Veškeré informace o dalším postupu přípravy operačních programů a jejich následného vyhlášení sledujte proto prosím na těchto stránkách.